• Uw organisatie verandert, verandert CRM mee?
  • Bedenken, bouwen & beheren
  • Be smart en houd je CRM systeem snel, veilig & up-to-date
  • Doeltreffend CRM beheer is essentieel

In een eerdere blog gingen we in op wat CRM nou eigenlijk is. Met een CRM-systeem kan waardevolle klantdata vastgelegd worden en kan dit ingezet worden om klantwaarde te creëren. Hierin verschilt CRM van ERP: dit systeem is juist vooral bedoeld om alle processen binnen uw organisatie te ondersteunen. Wanneer het een logische keuze is om ERP in te zetten in uw organisatie, hebben we in deze blog al besproken. Maar wanneer kiest u voor het implementeren van CRM in uw bedrijf? 

Klantgericht ondernemen is waar het allemaal om draait bij CRM. Niet alleen vanuit een commercieel oogpunt, want ook een gemeente moet klantgericht werken en een woningbouwvereniging wil haar huurders goed in kaart hebben om bijvoorbeeld onderhoud in te plannen en dit op de juiste wijze afstemmen.

Organisaties staan vaak voor de keuze: ERP of CRM inzetten? In onze vorige blogs zijn we al ingegaan op wat de voor- en nadelen van ERP zijn. Deze software is ondersteunend aan alle processen binnen uw organisatie en is dus ook intern gericht. Maar wat is CRM nou eigenlijk precies?

In onze vorige blog bespraken we al wat de voordelen van een ERP-systeem  zijn, maar naast voordelen heeft dit systeem ook een paar nadelen. Zo is ERP bijvoorbeeld voornamelijk intern en procesgericht. Als u als organisatie de klant centraal wilt zetten en de customer experience wilt verbeteren, is alleen ERP bijvoorbeeld niet genoeg. Naast dit heeft ERP nog een paar nadelen die we bespreken in deze blog.

In een eerdere blog bespraken we al wat een ERP-systeem is: software die ondersteunend is aan alle processen binnen een bedrijf. ERP is dan ook vooral intern en procesgericht, terwijl CRM juist extern en klantgericht is. Beide systemen hebben zo hun voor- en nadelen, in deze blog bespreken we de voordelen van een ERP-systeem.

In onze vorige blog gingen we al in op wat ERP nou eigenlijk is. Hieruit kwam naar voren dat dit software is die ondersteunend is aan alle processen binnen een bedrijf. Door het gebruik van ERP-software zijn organisaties in staat om het gebruik van bedrijfsmiddelen te controleren en de efficiëntie van de activiteiten te verbeteren. Alle processen worden door één systeem ondersteund. Maar wanneer kiest u ervoor om een ERP-systeem te implementeren in uw organisatie?

In onze vorige blog gingen we kort in op de vraag of er eigenlijk wel gekozen moet worden tussen CRM en ERP. Beide systemen spelen namelijk een andere rol binnen de organisatie en sluiten hierdoor juist goed op elkaar aan. Maar wat is ERP nou eigenlijk en waarom zetten organisaties dit in?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wat nou de beste keuze is: ERP of CRM? Hier is echter geen eenduidig antwoord op te geven. Want moet hier wel tussen gekozen worden?

Beide systemen spelen een andere rol in de organisatie. Zo is CRM extern en persoonlijker, dit systeem werkt vanuit de klant. ERP is juist meer intern en procesgericht en werkt vanuit de aangeboden producten en diensten. CRM houdt zich bezig met het commerciële proces, ERP met het ordertraject. En dat is ook waarom deze systemen elkaar zo goed aanvullen en versterken. Om een order in ERP te kunnen verwerken, moet deze eerst verkocht worden. CRM is hierin van belang: sales, marketing en klantgericht werken is van belang om een order binnen te halen. Als deze order binnengehaald is, komt ERP aan de beurt om de order te verwerken. Maar ook daarna komt CRM weer aan bod, voor de aftersales.

De consument is tegenwoordig massaal aanwezig op social media en ook organisaties maken hier steeds meer gebruik van. Dit is ook wel noodzakelijk, de consument verwacht dit ook meer en meer van organisaties. De sociale kanalen worden door bedrijven ingezet als klantenservice, klanten kunnen hier hun klachten, opmerkingen en vragen kwijt. Ook om in gesprek te komen met de doelgroep zijn organisaties steeds meer aanwezig op social media. Doordat de kanalen waar het klantcontact plaatst vindt steeds meer verschuiven naar met name social media, kunt u hier veel waardevolle informatie over uw (potentiële) klanten vandaan halen. Dit is waar social CRM (sCRM) om de hoek komt kijken.

Klantgericht werken en de customer experience verbeteren is iets wat tegenwoordig voor veel organisaties een belangrijk doel is. Omdat de klant steeds meer verwacht van organisaties wat betreft service, zou dit ook hoog op de agenda moeten staan. Door CRM in te zetten kunt u klantgericht werken in de gehele organisaties. Muren tussen afdelingen kunnen doorbroken worden, wat noodzakelijk is om de customer experience te verbeteren.